Archive for the ‘literatura’ Category

El 2001 Margarit va publicar Poesia amorosa completa (1980-2000). Nou anys més tard, el poeta continua treballant en aquest llibre antològic, que aplega la majoria dels seus poemes, d’amor i no tant d’amor.

Ara ha llevat del títol l’adjectiu completa, sabedor que poden venir altres edicions d’una obra que resta, per tant, oberta.

[Llegiu tota la crítica publicada a la revista PRESÈNCIA]

Crítica [pàgina 1]

Crítica [pàgina 2]